Công ty mà ai cũng muốn được làm việcCOMPANY

TOP

Đối với nhân viên Samkoo, triết lý kinh doanh của
Samkoo luôn được làm mới mỗi ngày.

따옴표 따옴표

2019

初心

lòng dạ lúc đầu :

lòng dạ lúc đầu : Cùng với lòng khiêm tốn giống như khi chúng tôi đã thành lập và tiếp tục bước nhảy thứ 2

Triết lý kinh doanh

 • 고객정신

  Tinh thần khách hàngCustomer mentality

  Làm hết sức mình vì
  khách hàng của bạn

 • 도전정신

  Tinh thần thử tháchChallenge mentality

  Thái độ tiến bộ
  và tích cực

 • 협동정신

  Tinh thần hợp tácCooperation mentality

  Một thái độ kết hợp
  sức mạnh với nhau

 • 주인정신

  Tinh thần chủ sở hữuHost mentality

  Đặt trách nhiệm / quyền /
  ý thức tham gia vào hành động

Động lực

 • 신용

  Tín dụng

 • 근면

  Siêng năng

 • 화목

  Hòa giải

Thơ công ty

Coi trọng thời gian

Không ngừng nỗ lực

Hài lòng với công việc

Luôn yêu nước

로고

Samkoo Inc Co., Ltd. Cheonggyecheon-ro 100 Signature Tower, Dongguan 6th Floor, Jung-gu, Seoul, Korea Main Telephone: 1588-2239, 02-828-3939
Copyright©1988-2018 SAMKOO INC. ALL RIGHTS RESERVED