TOP

Công ty mà ai cũng muốn được làm việc

Samkoo đang không ngừng nỗ lực để trở thành
giá trị công ty hàng đầu.

Samkoo, Công ty đáng mong đợi ngày mai hơn

Nơi thực hiện được ước mơ giản dị, và mọi người trở nên rất
đường hoàn Samkoo I&C, Đường giải đáp cho ngày mai.

Công ty coi trọng giá trị

Sam koo luôn nỗ lực hết mình trong việc cung
cấp các dịch vụ chất lượng cao

Gặp được Samkoo,
làm cùng với Samkoo

Hôm này, 40000 gia đình
Samkoo đang chờ gia đình mới để
thực hiện được ước mơ cùng nhau.

로고

Samkoo Inc Co., Ltd. Cheonggyecheon-ro 100 Signature Tower, Dongguan 6th Floor, Jung-gu, Seoul, Korea Main Telephone: 1588-2239, 02-828-3939
Copyright©1988-2018 SAMKOO INC. ALL RIGHTS RESERVED