Công ty mà ai cũng muốn được làm việcCOMPANY

TOP
G10, 025

Hướng đi tương lai


 • 기업문화

  Văn hóa doanh nghiệp

 • 구성원들의 열정

  Đam mê thành viên

 • 경영시스템 혁신

  Đổi mới hệ thống quản lý

Giá trị trọng tâmĐể đạt được nhiệm vụ và tầm nhìn tương lai của Sam koo I&C,
dựa trên các hoạt động kinh doanh và quyết định nhận thức, Chúng tôi sẽ lựa chọn và thực hiện giá trị cốt lõi như sau

 • Nhận thức được rằng con người là thứ quan trọng nhất

 • Cống hiến trung thành vì sự tín nhiệm của khách hàng

 • Tin tưởng vào lòng nhiệt thành và năng lực của nhân viên

 • Tôn trọng tính cách đa dạng của khách hàng và nhân viên

  Để đạt được tầm nhìn

 • Nỗ lực đào tạo nhân tài bằng cách cải thiện điều kiện làm việc và hỗ trợ phát triển năng lực
 • Liên tục Ngiên cứu cải thiện chất lương dịch vụ
 • Nghiêm túc thực hiện trách nghiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển công ty thông qua khai thác thị trường mới và tạo công ăn việc làm thông qua việc tìm kiếm ngành nghề kinh doanh có triển vọng.

  Năm 2025, Năm 2025! Sam koo sẽ phát triển thành công ty cung cấp dịch vụ cho 100,000 gia đình trên toàn thế giới

 • Sam koo sẽ cho nhân viên một cuộc sống thoải mái.
 • Sam koo sẽ cố gắng trở thành một doanh nghiệp đáng tự hào đối với các thành viên
 • Sam koo sẽ cố gắng để trở thành công ty mà ai cũng muốn được làm việc
로고

Samkoo Inc Co., Ltd. Cheonggyecheon-ro 100 Signature Tower, Dongguan 6th Floor, Jung-gu, Seoul, Korea Main Telephone: 1588-2239, 02-828-3939
Copyright©1988-2018 SAMKOO INC. ALL RIGHTS RESERVED