Công ty mà ai cũng muốn được làm việcCOMPANY

TOP

We think human first.
A company where the value
and positions of people are apprecited

따옴표 따옴표
samkoo_title

  Thế mạnh của Samkoo I&C

 • 01Liên tục 15 năm liền giữ mức độ tín dụng doanh nghiệp từ A+ trở lên (hiện nay (AA0) với cơ cấu tài chính lành mạnh
 • 02Bảo đảm hệ thống quản lý thông tin hóa tri thức tối ưu(e-SEP HR ERP Platform System)
 • 03Sở hữu nhân lực chuyên môn trong từng lĩnh vực và tiến hành đào tạo mang tính hệ thống và chuyên nghiệp
 • 04Thiết lập tiêu chuẩn an toàn/ y tế/ môi trường cho mọi địa điểm kinh doanh và vận hành SHE(Safety Headquarters Committee, ủy ban an toàn)
 • 05Samkoo đã nhận giấy chứng nhận IS9001, ISO14001 đầu tiên trong ngành
 • 06Tiến hành các vấn đề pháp lý thông qua các chuyên gia luật(luật sư V.V)
e-SEP

Thông tin doanh nghiệp Samkoo suy nghĩ nhiều hơn về mối quan tâm của khách hàng Samkoo bắt đầu bằng cách suy nghĩ về mối quan tâm của khách hàng.
Dựa trên các tập đoàn chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau và các chuyên gia và tổ chức đầu ngành, giải pháp hợp lý nhất sẽ cung cấp cho khách hàng.

 • 설립연도

  Establishment years

  1968year

 • 자본금

  Capital

  22Bn

 • 매출액

  Revenue

  1Tn7000Bn

 • 임직원수

  Number of employees

  40,000persons

Quá trình phát triển Samkoo

Samkoo đã được đánh giá AA0 về xếp hạng tín dụng doanh nghiệp từ năm 2005.
Chúng tôi muốn trở thành một doanh nghiệp đáng tin cậy hơn nữa đối với khách hàng.

 • Sales growth (one million won)
 • Personnel growth (persons)

※ Include family history

삼구의성장그래프
 • Tên công ty
 • Samkoo I&C công ty cổ phần
 • Giám đốc đại diện
 • Koo jakwan, Dong ilbum [representative in each]
 • Địa chỉ công ty
 • The 6th floor of the Signature Tower in Cheonggyecheon-ro 100, Jung-gu, Seoul
 • Số điện thoại đại điệnl
 • 02) 828-3939, 1588-2239
 • Cấp tín dụng
 • AA0
 • Fax
 • 02) 814-8839, 02) 817-5589 (operating fax)

Quality certification

 • 품질인증서
 • 품질인증서
 • 품질인증서
 • 품질인증서
 • 품질인증서
 • 품질인증서
 • 품질인증서
 • 품질인증서
 • 품질인증서
 • 품질인증서
 • 품질인증서
 • 품질인증서
품질인증마크 품질인증마크 품질인증마크 품질인증마크 품질인증마크 품질인증마크 품질인증마크 품질인증마크 품질인증마크
로고

Samkoo Inc Co., Ltd. Cheonggyecheon-ro 100 Signature Tower, Dongguan 6th Floor, Jung-gu, Seoul, Korea Main Telephone: 1588-2239, 02-828-3939
Copyright©1988-2018 SAMKOO INC. ALL RIGHTS RESERVED