Công ty mà ai cũng muốn được làm việcCOMPANY

TOP
로고

Chúng tôi bắt đầu bước ra thị trường thế giới, trở thành một công ty toàn cầu thông qua việc tăng cường kinh doanh ở nước ngoài.

Dựa trên năng lực kinh doanh và tiếp thị toàn cầu trong nhiều năm, chúng tôi đang nỗ lực phát triển thành công ty HR PLATFORM toàn cầu..

Dựa trên kinh nghiệm thành công trong nước và phát triển mạng lưới nhằm tiến vào thị trường toàn cầu, chúng tôi đang xây dựng mạng lưới và truyền bá văn hóa Samkoo tới Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ.

Hãy liên lạc với địa chỉ email dưới đây để hỏi về kinh doanh ở nước ngoài.

지구아이콘 Business Team
VIETNAM (culturep@samkoo.com)
GOBAESONG (bkoo@gobaesong.com)
CHINA (xianming0207@samkoo.com)
로고

Samkoo Inc Co., Ltd. Cheonggyecheon-ro 100 Signature Tower, Dongguan 6th Floor, Jung-gu, Seoul, Korea Main Telephone: 1588-2239, 02-828-3939
Copyright©1988-2018 SAMKOO INC. ALL RIGHTS RESERVED