Công ty coi trọng giá trịSAMKOO CULTURE

TOP

Thấm nhuần văn hóa của Samkoo

Samkoo chia sẻ mọi tình cảm và suy nghĩ của tất cả các thành viên để tạo ra một giá trị lớn hơn.
Samkoo hướng tới văn hóa doanh nghiệp lấy con người làm trọng tâm và luôn nghĩa cho con người. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau và mơ ước về những thành viên hạnh phúc, doanh nghiệp hạnh phúc, xã hội hạnh phúc., tạo ra văn hóa doanh nghiệp Samkoo – một nền văn hóa luôn chú trọng nâng cao giá trị xã hội thông qua cuộc sống thường ngày

  • Con người

    Sam koo coi con người là ưu tiên hàng đầu

  • Sự tin tưởng

    Con người Samkoo luôn quan tâm và tôn trọng lẫn nhau như một gia đình cùn nhau ăn cơm

  • Sự tín nhiệm

    Con người Samkoo đồng lòng tiến về phía trước

Một doanh nghiệp mà tất cả đều hạnh phúc nếu gặp được Samkoo và trở thành ‘con người Samkoo'

một xã hội lý tưởng cho tất cả mọi người

Samkoo Inc. luôn mơ về một xã
hội hạnh phúc và theo đuổi

Khách hàng hạnh phúc

Samkoo Inc. giải quyết lo lắng của khách hàng
và truyền tải hạnh phúc

Thành viên hạnh phúc

Gia đình Samkoo chia sẻ hạnh phúc với
tất cả những thành viên của mình

로고

Samkoo Inc Co., Ltd. Cheonggyecheon-ro 100 Signature Tower, Dongguan 6th Floor, Jung-gu, Seoul, Korea Main Telephone: 1588-2239, 02-828-3939
Copyright©1988-2018 SAMKOO INC. ALL RIGHTS RESERVED