Công ty coi trọng giá trịSAMKOO CULTURE

TOP

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp biết giá trị của vị trí mình đang nắm giữ
Doanh nghiệp coi trọng giá trị con người hơn công việc
Doanh nghiệp được tạo nên từ giá trị chứ không phải từ công việc

'công ty coi trọng giá trị và vị thế của con người'

Ý Nghĩa của 'SamKoo(三具)'

Sứ mệnh '三具' mang ý nghĩa ‘ tín nhiệm, tin tưởng, con người’

Ý nghĩa của 'Cây hoa bồ công anh'

Chữ人 thứ nhất là con người , chữ 人 thứ 2 là nhiệt huyết, chữ 人 thứ 3 là tín nhiệm
chữ ‘人’(có nghĩa người) được lặp đi lặp lại tạo nên hình ảnh cây hoa bồ công
anh đang nở rộ như niềm hạnh phúc của gia đình Samkoo và khách hàng

Ý nghĩa của Nhân viên đại diện trách nhiệm
(責任代表社員)

Nhân viên đại diện trách nhiệm
sát cánh cùng với tất cả nhân viên
với tư cách là một nhân viên bình thường, đại diện cho suy nghĩ,
tình cảm của tất cả các nhân viên và chịu trách nhiệm về nhân viên

로고

Samkoo Inc Co., Ltd. Cheonggyecheon-ro 100 Signature Tower, Dongguan 6th Floor, Jung-gu, Seoul, Korea Main Telephone: 1588-2239, 02-828-3939
Copyright©1988-2018 SAMKOO INC. ALL RIGHTS RESERVED