Công ty coi trọng giá trịSAMKOO CULTURE

TOP

Đây là tiêu chuẩn hành động và giá trị đạo đức mà bất cứ thành
viên Samkoo nào cũng phải giữ gìn và phát triển.

따옴표 따옴표
로고

Samkoo Inc Co., Ltd. Cheonggyecheon-ro 100 Signature Tower, Dongguan 6th Floor, Jung-gu, Seoul, Korea Main Telephone: 1588-2239, 02-828-3939
Copyright©1988-2018 SAMKOO INC. ALL RIGHTS RESERVED